Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

I samband med 50-årsjubileumet 2015 beslutade Skebo att under första halvan av 2016 utrusta alla 6 000 lägenheter med brandfiltar. Att skapa en trygg och säker boendemiljö är en av våra viktigaste uppgifter och genom att installera brandfiltarna ökar vi tryggheten för hyresgästerna. Dessutom är det ju ett bra sätt att visa hur mycket vi gillar Skellefteå.

Satsningen på att alla Skebos lägenheter ska ha brandfiltar är ett samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten. Filtarna hör till respektive lägenhet, vilket betyder att de inte får tas med vid eventuell flytt. Om du tvingas använda filten vid en brand byter vi ut den utan kostnad för dig.

När du ska släcka med brandfilten

Brandfiltarna ska förvaras i den box som monteras i hallen i din lägenhet. Det är viktigt att alla som bor i lägenheten känner till att brandfilten finns där och hur den används. Brandfiltarna är lämpliga att använda vid spisbrand, brand i elektronik, brand på vågräta ytor samt i kläder.

  1. Dra ut brandfilten ur plastboxen med hjälp av de svarta dragbanden.
  2. Täck över det brinnande materialet, så att du stoppar lufttillförseln. Kasta inte filten överbranden, för då får elden mera syre.
  3. När någon har fått eld i sina kläder så lägger du först den personen på golvet. För sedan filten från huvudet till fötterna så att ansiktet inte bränns. Lägg sedan filten runt personen.

Här hittar du en film om hur du använder din brandfilt.