Om det börjar brinna

Om det börjar brinna

1. Rädda

Rädda dig själv och andra personer som är i fara i din närhet först. Den säkraste utrymningsvägen är alltid längst ner mot golvet, där luften är mest syrerik. Det är också mycket viktigt att stänga alla dörrar (och även fönster om du hinner).

2. Varna

Nästa steg är att varna alla som är i närheten av branden så att också de har chans att ta sig ut i god tid. Du kan exempelvis ropa högt att det brinner eller ringa på alla dörrar i din trappuppgång.

3. Larma

Därefter ska du ringa 112 för att brandkåren ska rycka ut. Larmoperatören kommer att berätta mer om hur du ska gå tillväga.

4. Släck

Först när du har genomfört de tre första punkterna kan du försöka att släcka branden, men bara om du kan göra det utan att riskera ditt eget liv. Tänk på att röken är mycket giftig och syrefattig. Återigen gör det stor skillnad att bara lyckas stänga in branden.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Stäng dörren och stanna kvar i lägenheten.