Skellefteå presenterar världsunik lösning med smarta hem i stor skala

2015-12-07
Skebo har varit med och utvecklat en världsunik lösning för det "smarta hemmet". Som första bostadsbolag i Sverige kan Skebo därför erbjuda 20 hyresgäster att testa tekniken som ska skapa större trygghet, bättre funktionalitet och en mer hållbar energianvändning.

Sedan tidigare finns det en rad olika smarta tjänster på marknaden, men vanligtvis fungerar de på helt skilda tekniska plattformar.

”Smarta hem” bygger istället på en gemensam och öppen plattform för tjänster inom komfort, trygghet och energi. Syftet är även att skapa samverkande affärsmodeller.

Innovationsprojektet ”Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet” leds av forskningsinstitutet Swedish ICT och samlar 25 partners: kommuner, bostadsbolag, bredbandsägare samt små och stora företag. Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Samarbete med Skellefteå Kraft

Skebo har haft det kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft som lokal samarbetspartner i projektet. Båda har en gemensam strävan efter att öka nyttan hos sina kunder.

Skebo och Skellefteå Kraft erbjuder redan en bra och stabil infrastruktur med bredbandsuppkoppling till alla lägenheter i Skebos bestånd. Idag används bredband i hemmet framför allt till internet, tv- och telefonitjänster. Det finns en stor potential att nyttja bredbandsnätet till fler funktioner för smarta hem.

– Jag är stolt över att Skebo, som första bostadsbolag i landet, kan erbjuda våra hyresgäster att vara med och testa smarta hem i större skala. Inom en rimlig tid tror jag att vi kan erbjuda alla dessa tjänster, säger Patrik Sundberg, Skebo.

– Genom att engagera oss i projektet får vi en fantastisk möjlighet att utveckla teknik och affärsmodeller för hur framtidens bredbands- och elaffär till våra privatkunder kan se ut, säger Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft.

Skebo har varit först av de svenska bostadsbolagen med en öppen pressvisning i en testlägenhet som visar hur tjänsterna fungerar i praktiken.

Läs mer om ”Smarta hem”-projektet:
www.acreo.se/projects/smarta-hem