Strömsör

Klartecken för 118 nya lägenheter på Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Polaris utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå. För Skebo är det företagets största byggprojekt på 2000-talet, med 118 hyresrätter fördelade på fyra hus.

Ett grönt område mitt i stan

Området sträcker sig från E4:an och österut längs älvens norra sida, vilket är på höger sida om Viktoriabron om du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån. Här skapas en promenadvänlig stadsmiljö med ett vackert läge utmed Skellefteälven. Genom att bygga ett kontors- och parkeringshus som en barriär mot den hårt trafikerade Viktoriagatan frigörs en stor yta för bostäder. Innergårdar och hus kommer att blandas med gröna stråk vilket ger en naturligt trevlig miljö i samklang med älven.

Stor del mindre lägenheter

Ungefär 60 procent av Skebos lägenheter på Strömsör blir relativt små och yteffektiva tvåor. Den resterande delen blir treor och ytterligare två lägenheter blir fyror. Höjden på de fyra huskropparna anpassas för att optimera utsikten mot älven, från sex våningar i norr till fyra våningar närmast älven.

En levande stadsdel

Strömsör blir ett socialt hållbart område och en levande stadsdel alla tider på dygnet, med mix av hyresrätter, bostadsrätter, kontor och parkeringshus. Förutom Skebos 118 hyresrätter ska Riksbyggen skapa cirka 100 nya bostadsrätter och satsningen kompletteras av att Polaris bygger ett parkeringshus med 500 platser och ett kontorshus med 450 arbetsplatser.

Hållbarhet i fokus

På Strömsör kommer hållbarheten att sättas i fokus ur flera aspekter. Ett exempel på det är att energianvändningen för Skebos byggnader kommer att ligga 30 procent under rådande myndighetskrav. Dessutom ska avfallshanteringen skötas via utvändiga semi-underjordsbehållare och Skellefteå kommuns dagvattenstrategi uppnås via ett underjordiskt fördröjningsmagasin.

Lägenhetsfördelning

   Antal      Kvm
Två rum med kokvrå   49  35-39 
Två rum och kök  23  48-53
Tre rum och kök  39  62-70
Tre rum och kök + uthyrningsrum         5  74
Fyra rum och kök  2  83

 

Tidplan

Byggstart för Strömsör är planerad till oktober 2017 och inflyttning beräknas till 2020. Hyrorna kommer att sättas och kommuniceras i samband med att lägenheterna släpps ut på marknaden, datum för detta är ännu ej satt.

Illustrationsplan