Nyheter

 • Skebo en av vinnarna av 2022 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan

  2022-11-15 Skebo vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Klimatkrav på leverantörer”. Detta för att de på ett nytänkande och lösningsorienterat sätt varit en förebild och tagit fram en modell för att klimatberäkna anbud i nyproduktion.

  Med tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2022” vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

  Skelleftebostäder AB (Skebo) vinner kategorin "Klimatkrav på leverantörer" för att de på ett outtröttligt och kreativt sätt driver ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete.

  – Genom en nytänkande upphandlingsmodell som särskilt lyfter kopplingen mellan CO2, energiförbrukning och ekonomiskt värde, har Skebo fått resultat i form av anbud med lägre klimatbelastning och energiprestanda. Modellen är mycket användbar för alla som bygger, med stora och viktiga möjligheter att ge goda resultat, säger Sofia Hansdotter, expert fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges Allmännytta.

  – En intressant och innovativ modell för anbudsutvärdering vid nybyggnation där man adderar materialens klimatpåverkan och energieffektivisering i en kassaflödesmodell vilket öppnar för teknikneutrala lösningar och systemval som driver mot en minskad klimatpåverkan. Modellen skapar möjlighet för så många som möjligt att vara med och tävla med sina smarta och hållbara lösningar, vilket främjar konkurrensen i och med att alla kan vara med och lämna anbud, säger Jörgen Ågren, jurymedlem och hållbarhetsstrateg på HBV.

  – Med vår modell för anbudsutvärdering vid nybyggnation höjer vi ambitionsnivån för vårt hållbara byggande samtidigt som vi premierar innovativa klimatsmarta lösningar från entreprenörerna och deras samarbetspartners, säger Helena Markgren VD Skebo. Modellen är framtagen på initiativ av Skebos personal med hjälp av en av landets ledande miljöexperter och meningen är att vi vill förändra beteendet till att det skall löna sig att tänka klimatsmart. Att vinna utmärkelsen Bästa Klimatinitiativ från Sveriges Allmännytta ger oss såklart ytterligare energi i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  Totalt har tre allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Skelleftebostäder utsågs följande vinnare i två andra kategorier.

  • Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden i Falun
  • Klimatsmart boende: Familjebostäder i Göteborg

  Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.

  Mer om Klimatinitiativet och tävlingen

  Läs mer om tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2022” här.

  Läs mer om klimatinitiativet

   

  /Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=da0f65db-5b27-4fc5-af44-0faf1e5741b9
  Skebos vd Helena Markgren och styrelseordförande Harriet Classon mottar utmärkelsen på konferensen Klimat- och Energikicken som i år hålls i Skellefteå och där Skebo står som värd.

  /Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=ee3cf419-94f6-4ce2-a8fc-0dcbba477287
  Skebo vinnare i tävlingen Bästa Klimatinitiativ 2022 i kategorin "Klimatkrav på leverantörer"

   

  /Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=1812445b-cbdb-4434-b5ea-d4f9d3f66e48
  Bildtext:Kvarnbacken i Kåge, ett av Skebos nyproduktionsprojekt där det byggs 70 nya lägenheter.

   

   

  Visa hela nyheten
 • Skebo bygger på tre nya orter - omtag för planer i Boliden

  2022-11-10 Nu har Skebo fått klartecken att påbörja byggandet av nya bostäder i Byske, Bureå och Burträsk. Det innebär ett välkommet tillskott av 81 lägenheter i ytterområdena under 2023. Länsstyrelsen har dock tagit beslutet att upphäva bygglovet i Boliden.

  – Vi är glada att kunna sätta igång byggandet i tre projekt och vi anser fortfarande att Boliden behöver bostäder så vi kommer fortsätta utreda den möjligheten, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.

  Skebos satsning på nya hyreslägenheter i ytterområdena är historisk, här har det inte byggts sedan 90-talet men nu när det råder kraftig efterfrågan på bostäder agerade Skebo. Efter en tid av utredningar och undersökningar tidigare i år så lämnade Skebo in bygglov för Byske, Bureå, Boliden och Burträsk. Den 22 september beslutade Bygg- och Miljönämnden vid Skellefteå kommun att bevilja bygglov för samtliga flerbostadshus.

  När överklagningsperioden gått ut stod det klart att bygglovet i Boliden överklagats till Länsstyrelsen som nu tagit beslutet att upphäva bygglovet för fastigheten Bjurliden 1:456. Bygglovsansökan gällde fyra fastigheter på två våningar med totalt 30 lägenheter. Länsstyrelsen anger som motivering till sitt beslut att de planerade husen inte ryms inom befintlig detaljplan för området.

  – Det är klart att vi hade hoppats på ett annat utslag eftersom vi vet vilket stort bostadsbehov som finns nu och som förväntas växa i framtiden. Här är detaljplanen gammal och har inte uppdaterats till dagens behov och att ändra på detaljplanen skulle ta flera år – tid som inte finns i ett växande Skellefteå. Både vi och Bygg- och Miljönämnden anser att det allmänna behovet skulle beaktas här men så blev inte fallet och då får vi respektera processen och ta omtag i Boliden, säger Harriet och avslutar:

  – Nu siktar vi in oss på att komma igång med produktionen på de tre orterna inom närtid och det blir ett bra tillskott i ett växande Skellefteå.

  Visa hela nyheten
 • Skebo värd för rikskonferens om klimat och energi

  2022-11-09 Skebo är i år värd för den rikstäckande Klimat- och energikicken. Två fullspäckade dagar med viktiga frågor i fokus. - Det är ett sätt att visa upp allt bra vi gör i Skellefteå, säger Lisa Nilsson, hållbarhetssamordnare på Skebo.

  Mellan 15–16 november hålls Klimat- och energikicken i Sara Kulturhus. Det är en konferens om energifrågor och effektivisering som belyser hur allmännyttan, med över 300 kommunala och privata bostadsföretag, jobbar med klimatkraven.

  – Det är sporrande att ta del av alla goda exempel från bolag som ligger i framkant. Det känns extra roligt att Skebo får vara värd när konferensen för första gången kommer så långt norrut. Det fina med allmännyttan är att medlemsföretagen delar med sig av bra och mindre bra exempel – det är ett öppet och givande nätverk som föder nya tankar, idéer och en chans att knyta kontakter, säger Lisa.

  Årets konferens har fokus på tre ämnen; framtidens energisystem, hur fastighetsbolag kan ställa klimatkrav vid upphandling, samt klimatsmart boende.

  – Energieffektivisering är en ständigt aktuell fråga. Många bolag är verksamma i södra Sverige där man har en helt annan prisbild på energi, så jag räknar med att det kommer mycket tankar och idéer kring det, menar Lisa.

  Allmännyttans medlemmar har som mål att minska energianvändningen med 30 procent till 2030.

  – På Skebo skulle jag säga att vi är duktiga på styr- och reglersystem som är energismarta. Vi har lite drygt sju år på oss att nå de här målen och i dag har vi minskat vår energianvändning med cirka 17–18 procent. Målet är inom räckhåll men det finns insatser kvar att göra, säger Lisa.

  Visa hela nyheten