Nyheter

 • Midsommartider

  2019-06-18 Idag torsdag den 20 juni har Bobutiken och kontoret öppet som vanligt. Midsommarafton fredag 21 juni har vi stängt. Har du en akut felanmälan eller störningsärende ring 0910-73 65 00. Trevlig midsommar!
  Visa hela nyheten
 • Starkare samarbete med Skellefteå Industrihus

  2019-06-19 Nu är det klart vem som blir VD för Skellefteå Industrihus. Åsa Andersson som under senaste året haft rollen som tf. vd i bolaget kliver nu in som VD permanent. Åsa blir med det VD för både Skellefteå Industrihus och Skebo.

  Det känns jätteroligt att detta blir verklighet och jag ser fram mot utmaningen att fortsätta utveckla både Skellefteå Industrihus och Skebo för att kunna möta framtidens utmaningar i ett snabbt växande Skellefteå, säger Åsa Andersson.

  Många likheter i bolagen

  Både Skellefteå Industrihus och Skebo är fastighetsförvaltande bolag som står inför liknande utmaningar i framtiden. Genom denna lösning, med en gemensam VD och ett tätare samarbete, kan bolagen effektivt ta tillvara på både kompentens och interna resurser från båda parterna. Att leda två olika bolag parallellt kan så klart bli en utmaning men fördelarna väger starkt över.

  Det känns som ett naturligt steg. Istället för två separata organisationer kan vi nu samordna många uppgifter och dra nytta av varandras styrkor, säger Åsa.

  Skellefteå ska fortsätta växa och då handlar det om att skapa ett bra klimat för samarbeten och partnerskap där många aktörer samverkar, säger Lorents Burman, ordförande i Skellefteå Industrihus.

  Åsa har goda egenskaper när det gäller ledarskap och förändringsarbete som kommer att vara viktiga för bolagens utveckling säger Harriet Classon, ordförande i Skebo

  Effektivare organisation

  Förändringen kommer att leda till en omställning för båda bolagen organisatoriskt. Just nu pågår en genomlysning av verksamheterna för att hitta olika vägar och sätt att både stärka och effektivisera.

  Vi har precis startat processen och det finns självklart många delar att ta hänsyn till. I grunden ser vi dock bara fördelar med detta då vi istället för två liknande organisationer nu får möjlighet att utveckla en stark gemensam organisation utifrån de behov och krav som finns på oss från både kommunkoncernen och andra aktörer, säger Åsa.

  Efter sommaren planerar vi att sitta med de fackliga representanterna på bolagen och därefter träffar vi personalen för information. Det är viktigt att poängtera att ingen kommer abli övertalig inom något av bolagen, det kommer snarare bli aktuellt med rekrytering, avslutar Åsa.

   

   

  Visa hela nyheten
 • Nya regler om rökförbud

  2019-05-27 Den 1 juli blir det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Vi på Skebo hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs.

  Rökförbud vid lekplatser

  Rökförbudet gäller lekplatser som allmänheten har tillträde till. De är oftast belägna på kommunens mark och det är därmed kommunen som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls där.

  Lekplatser som är tillgängliga för en mer sluten krets av personer, som hyresgästerna i en fastighet, omfattas däremot inte av rökförbudet. Lekplatsen ska då vara inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt.

  Hyresvärdar kan omfattas av det nya rökförbudet om det finns en lekplats som inte enbart hyresgästerna har tillträde till.

  Rökförbud vid entréer

  Enligt de nya reglerna blir det även förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan exempelvis vara entréer till restauranger och butiker med ingång från gatan.

  När det gäller lokaler med gemensam entré, exempelvis ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, faller ansvaret normalt på fastighetsägaren. Entréer till lokaler som bara är tillgängliga för en begränsad krets personer, till exempel anställda på en arbetsplats, berörs däremot inte av rökförbudet.

  Bostadsföretag som har en fastighet med lokaler som omfattas av det nya rökförbudet bör informera sina lokalhyresgäster om innebörden av de nya reglerna. Har bostadsföretaget en byggnad med gemensam entré för flera verksamheter måste bostadsföretaget informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar.

  Målet till år 2025

  Målet med att införa rökförbud på fler allmänna platser är att minska svenskarnas bruk av tobak och de sjukdomar och ohälsa som rökningen resulterar i, skydda framförallt barn och unga från passiv rökning samt att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

   

  Visa hela nyheten