Nyheter

 • Rekordstort intresse inför inflyttningen på Strömsör

  2020-03-27 Nästa vecka är det dags för inflyttning för Skebos nya hyresgäster på Strömsör, som slagit rekord för Skebo i antal intresseanmälningar för ett bostadsprojekt. Totalt har över 2 600 intresseanmälningar gjorts för de 118 lägenheterna.

  - Ett glädjande bevis på hur vi bidrar till bostadsförsörjningen i ett växande Skellefteå. För närvarande är det bara en enda lägenhet där vi inte har tecknat hyreskontrakt, säger Anna Erssson, kund- och marknadschef på Skebo.

  I den nya stadsdelen Strömsör i centrala Skellefteå har Skebo genomfört sitt största bostadsprojekt i modern tid. Skebo har byggt 118 lägenheter på Strömsör som nu står klara.
  Med start måndag den 30 mars inleds inflyttningen i etapp ett som omfattar 57 lägenheter. Etapp två, med de resterande 61 lägenheterna, har inflyttning i månadsskiftet april/maj. Utöver två fyror är lägenhetsstorlekarna på Strömsör tvåor och treor, samtliga försedda med balkong.
  – Läget vid älven och inne i stan är unikt. Många är nyfikna på Strömsör. Under hela bygg- och uthyrningsprocessen har vi märkt av ett stort intresse, säger Anna Ersson.
  Det återspeglas även i statistiken. Totalt fick de 118 lägenheterna över 2 300 intresseanmälningar de första gångerna de öppnades för bokning på Skebos hemsida. Inklusive de lägenheter som återpublicerats på hemsidan handlar det om mer än 2 600 intresseanmälningar.
  – Vi ser en jämn fördelning över lägenhetsstorlekarna. Totalt har lägenheterna haft mellan 1 och 154 intresseanmälningar, båda dessa ytterligheter handlar om tvåor, säger Anna.

  Flest yngre flyttar in

  Lägenheterna fördelas sedan efter poäng i Skebos bostadskö, där varje dag i kön ger en insamlad poäng. Som lägst har det krävts en enda poäng för att skriva hyreskontrakt på en av tvåorna. En av treorna hamnade på högst köpoäng, 3 980.
  – Det visar att det finns möjligheter att få en lägenhet i våra nyproduktioner även för den som inte stått länge i vår bostadskö, säger Anna.
  Åldersmässigt är inflyttarna på Strömsör mellan 19 år och 80 år.
  – Framför allt är det roligt att så många yngre attraheras av Strömsör och våra öronmärkta ungdomslägenheter. Den generation som dominerar bland inflyttarna är 90-talister med 64 lägenhetskontrakt, säger Anna.

  Sex inflyttare utifrån

  När det gäller tidigare boende kommer de flesta, 39 stycken, från tidigare hyresrätt och 14 har dessutom även fram till nu haft Skebo som hyresvärd.
  – Det är en blandning på tidigare boende hos våra inflyttare. Därmed medverkar vi till att skapa flyttkedjor som är viktiga för bostadsförsörjningen i Skellefteå, säger Anna.
  Noterbart är även att sju av inflyttarna kommer från andra bostadsorter än Skellefteå.
  – Det är viktigt att möjliggöra inflyttning till Skellefteå och vi vet att inflyttare efterfrågar inte minst hyresrätter, säger Anna.

  Sista lägenheten

  I nuläget är det endast en av lägenheterna där hyreskontrakt inte är klart.
  – Det handlar om en trea i etapp två på 64 kvadratmeter som har intresseanmälningar och förmodligen kan vi skriva kontrakt där inom kort, säger Anna.


  FAKTA / åldrar på inflyttarna på Strömsör
  Födda på 2000-talet: 8
  Födda på 1990-talet: 64
  Födda på 1980-talet: 20
  Födda på 1970-talet: 6
  Födda på 1960-talet: 9
  Födda på 1950-talet: 4
  Födda på 1940-talet: 5
  Födda på 1930-talet: 1

  FAKTA / tidigare boenden för inflyttarna på Strömsör
  Hyresrätt: 39
  Föräldrahem: 19
  Skebo: 14
  Inneboende: 13
  Villa: 8
  Andrahand: 8
  Annan ort: 7
  Bostadsrätt: 6
  Hyrt hus: 2
  Företag: 1

  Visa hela nyheten
 • Nya hyrorna klara

  2020-03-25 Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen är nu de nya hyrorna för 2020 klara. Årets hyresförhandling resulterade i en genomsnittlig höjning på 1,65 % på Skebos totala bestånd + 42 kr/lägenhet/månad för ökad taxebunden vattenkostnad (avser lägenheter där kallvatten ingår).

  Vad respektive lägenhet får i ny hyra bestäms utifrån den systematiska hyressättningsmodellen. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. De nya hyrorna gäller från den 1 april 2020.

  Hyran för studentlägenheter höjs med 1,65% + 42 kr/lägenhet. Höjningen för studentlägenheter träder i kraft 1 augusti, det vill säga när den nya terminen startar.

                              

  Visa hela nyheten
 • Höga betyg för Skebo i kundundersökning

  2020-03-20 Skebo är bättre än branschens genomsnitt på att ta hand om sina hyresgäster. Det visar en stor kundundersökning. - Vi får fina kvitton på ett antal områden där vi skapar mervärden för våra kunder. Samtidigt är vi ödmjuka och ser att det även finns förbättringspotential i delar i vår verksamhet, säger Anna Ersson, kund- och marknadschef på Skebo.

  AktivBo arbetar med undersökningar för bostads- och fastighetsbolag och har genomfört en stor undersökning bland hyresgäster i över 200 bolag inom offentligheten och privata aktörer.

  Frågorna delades in i tre kategorier – serviceindex, produktindex och profilindex. Resultatet visar att Skebo hamnar över branschgenomsnittet i alla kategorier.
  * Serviceindex: Skebo 82,5 procent – branschen 81 procent.
  * Produktindex: Skebo 81 procent – branschen 76,6 procent.
  * Profilindex: Skebo 85,8 procent – branschen 82,4 procent.

  Goda kundnära relationer

  Kundbemötandet driver Skebos resultat inom serviceindex.
  – Vi ligger väldigt bra till jämfört med branschgenomsnittet i alla kundnära relationer, säger Kent Ek, drift- och servicechef på Skebo, och fortsätter:
  – När det gäller information till hyresgästerna behöver vi bli bättre på att kommunicera vad som är på gång, hur lång tid det förväntas ta och vem som utför uppdraget.
  Det Skebo får något lägre betyg på är lokalvården i en del bostadsområden.
  – Vi följer upp hur lokalvården fungerar i hela vårt bestånd, säger Kent.

  Trivseln rankas högt

  Produktindex rymmer frågor om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön.
  – Trivsel, och hur det fungerar i allmänna utrymmen som exempelvis kring tvättstugorna och utemiljöernas utformning ger oss höga betyg, säger Kent.
  Profilindex handlar mycket om attraktivitet och valuta för hyran.
  – Även här sticker trivseln ut positivt och 93,2 procent av kunderna kan rekommendera Skebo som hyresvärd. Men vi ser samtidigt att vi behöver jobba med kommunikationen när vi anlitar andra entreprenörer. Det tangerar även till trygghet och säkerhet för hyresgästerna, att de ska veta vilka yrkesarbetare som kommer och går i våra bostadsområden, säger Kent.
  Förbättringsarbetet är redan inlett på Skebo med en intern workshop bland medarbetarna.
  – Det kom fram många konstruktiva tankar och konkreta förslag kring hur vi bara genom ett delvis förändrat arbetssätt direkt kan ta hand om ett antal lågt hängande frukter utifrån resultatet i kundundersökningen. Det kommer att gynna upplevelsen för våra hyresgäster, säger Kent.

  Svarsfrekvens över snittet

  Skebo hamnar klart över undersökningens genomsnitt för svarsfrekvens på 57 procent med en egen svarsfrekvens på 68,8 procent
  – Vi märker ett stort engagemang från våra hyresgäster. Det hjälper oss i vår strävan att bli en ännu bättre hyresvärd, säger Anna Ersson.

   

  Visa hela nyheten