118 nya lägenheter på Strömsör

2017-05-19
Skebo förverkligar sitt största byggprojekt på 2000-talet. 118 lägenheter, fördelade på fyra huskroppar, byggs på Strömsör vid älven i centrala Skellefteå. Inflyttningen planeras till sommaren 2019.

Skebos styrelse har beslutat att genomföra investeringen med att bygga hyresrätter i kvarteret Strömsör. Efter ett omfattande förarbete har en ny detaljplan upprättats och vunnit laga kraft.
– Som en ledande samhällsbyggare krävs det att vi visar mod genom ett projekt på den här nivån, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.
– Det här blir den i särklass största investeringen som Skebo gör sedan 1990-talet, vilket känns roligt och spännande. Det finns ett stort behov av fler hyresrätter i Skellefteå. Det är en satsning som är viktig för Skebo i att bidra till samhällsutvecklingen och ett växande Skellefteå, samt för alla som står i vår bostadskö och vill bo hos oss, säger Åsa Andersson, vd på Skebo.

Samarbetsprojekt

Satsningen görs som ett samarbetsprojekt mellan Skebo, Polaris och Riksbyggen. Tillsammans förädlar parterna Strömsör till en ny stadsdel alldeles intill Skellefteälven.
– Det kommer att bli ett socialt hållbart område med blandade upplåtelseformer som innebär en levande stadsdel alla tider på dygnet. Det blir en mix av hyresrätter, bostadsrätter, kontor och parkeringshus. Innergårdar och hus kommer att blandas med gröna stråk vilket ger en trevlig miljö mot älven. Dessutom blir det en mer välkomnande entré söderifrån in till Skellefteå, säger Åsa Andersson

Älvsutsikten optimeras

Skebo bygger 118 lägenheter. Höjden på de fyra huskropparna anpassas för att optimera utsikten mot älven, från sex våningar i norr till fyra våningar närmast älven.
Samtliga lägenheter kommer att ha balkong och hålla Skebos normala byggstandard för nyproduktion. Cirka 60 procent av lägenheterna som byggs blir relativt små och yteffektiva tvåor. Den resterande delen blir treor och ytterligare två lägenheter blir fyror.
Utöver Skebos del kommer Polaris att bygga ett kontorshus och ett parkeringshus i fem våningar.
– Skebo kommer blockhyra ett antal platser för att säkerställa att kraven i detaljplanen uppfylls på parkeringsplatser till Skebos hyresgäster, säger Åsa Andersson.
På Strömsörs östra del avser Riksbyggen att skapa cirka 100 nya bostadsrätter i tre etapper med byggstart på ett års mellanrum.

Hållbarhet i fokus

Hållbarheten sätts i fokus på Strömsör. Skebo beaktar Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär exempelvis följande:
• Samtliga lägenheter förses med balkong och förråd.
• Byggnadens specifika energianvändning ligger 30 procent under rådande myndighetskrav.
• Avfallshantering sköts via utvändiga semi-underjordsbehållare med placering längs nya Strömsörgatan.
• Skellefteå kommuns dagvattenstrategi uppnås via underjordiskt fördröjningsmagasin.

NCC blir totalentreprenör för bygget. Under förutsättning att bygglovet beviljas är planerad byggstart september 2017. Beräknad inflyttning är augusti 2019.