+55-lägenheter - nygammal boendeform

2017-02-16
Skebo har ett stort antal bostäder i kommunen som är anpassade för äldre hyresgäster. Nu byter boendeformen namn till +55-lägenheter.

För att det inte ska råda några tveksamheter kring vilka hyresgäster som lägenheterna riktar sig till, har Skebo tagit ett beslut att klarlägga vad som gäller.
– Tidigare har benämningen varit seniorboende, men det förde tankarna till ett äldreboende av någon form och det handlar det inte om. Med namnbytet till +55-lägenheter vill vi förtydliga att det är helt vanliga lägenheter som riktar sig till hyresgäster som är 55 år och äldre, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.
Någon annan förändring än namnbyte handlar det inte om. +55-lägenheterna kommer även fortsättningsvis att vara lägenheter som är tillgänglighetsanpassade.
– Det finns alltid hiss och lägenheterna ligger i områden som har bra kommunikationer och närhet till annan service som hyresgästerna uppskattar och kan behöva, säger Anna Ersson.
Dessutom får hyresgästerna bo med grannar i sin egen ålder.
Lägenheterna finns över nästan hela kommunen – i centrala Skellefteå går det att hyra +55-lägenheter i centrum och på Erikslid, Norrböle, Sunnanå/Sörböle, Älvsbacka och Morö Backe. I övriga kommunen finns det tillgänglighetsanpassade lägenheter i Lövånger, Bureå, Burträsk, Skelleftehamn, Ursviken, Boliden och Kåge.
Namnbytet sker i slutet av februari.