Com Hem och Discovery Networks i konflikt

2017-09-01
På grund av att Com Hem inte kommit överens i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks får de tillsvidare inte sända bl.a. Kanal5 vilket påverkar våra hyresgäster.

Media har i dagarna rapporterat om konflikt mellan Com Hem och Discovery Networks. Discovery äger kanalerna 5, 9, 11 och TLC som ingår i det grundutbud som distribueras till de flesta av våra bostäder. Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster, har bekräftat att man befinner sig i förhandlingar. Båda parter har uttryckt förhoppningar att lösa konflikten. Bakgrunden är att avtalet mellan de bägge bolagen löper ut 31 augusti. Då man inte kunnat enas om ett nytt avtal äger Com Hem inte längre rätten att distribuera dessa kanaler fr.o.m. 1 september fram till dess ett nytt avtal har träffats.

Läs mer här: www.comhem.se/discovery