Ett nytt landmärke blir till

2018-05-22
Bygget av det nya kvarteret Strömsör går framåt med pågående gjutning av husgrunden. I höstas utfördes förutseende markarbeten som tjälskyddades, vilket byggproduktionen haft igen efter en svår vinter. - Det rullar på riktigt bra, säger platschefen Johan Lindgren.

Strömsör blir ett grönt och hållbart område mitt i Skellefteå och med tilltalande läge längs älven. Området sträcker sig från E4:an och österut längs älvens norra sida, vilket är på höger sida om Viktoriabron när du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån.
Skebo gör sin största satsning på nybyggnation sedan 90-talet och uppför 118 hyresrätter fördelat på fyra hus.
I skrivande stund jobbar NCC, som är totalentreprenör, med att gjuta husgrunderna.
– Husgrunden närmast E4:an är klar, den huskropp vi i projektet kallar för sexan, därefter övergår vi till att gjuta femman och fyran under de kommande två veckorna. När grunderna är klara ska väggar och valv gjutas på plats på de första husen, innan vi går vidare till de övriga tre huskropparna senare i höst. Så det går uppåt och framåt, summerar Johan Lindgren, platschef på NCC.

En barriär mot Viktoriagatan

Strömsör blir ett levande område där det varvas hyresrätter, bostadsrätter, kontor och parkeringshus. Förutom Skebos 118 hyresrätter ska Riksbyggen skapa cirka 100 nya bostadsrätter. Satsningen kompletteras av att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus med 500 platser och ett kontorshus med 450 arbetsplatser. Parkings- och kontorshus byggs mot Viktoriagatan och skapar en barriär mot hårt trafikerade Viktoriagatan.
– Det här är positivt för Skellefteå. Strömsör blir ett nytt landmärke vid ena brofästet så det känns jätteroligt att få förtroendet att bygga ett av de största bostadsprojekten som gjorts i Skellefteå, säger Johan.
Inflyttning beräknas till våren 2020.