Ett positivt bokslut

2018-03-01
Ett bra driftnetto och en stark finansiell ställning. Så kan Skebos bokslut för verksamhetsåret 2017 sammanfattas. ”Vi har råd att investera och fortsätta satsa på den inslagna vägen med både nyproduktion och underhåll av våra befintliga fastigheter”, säger Cathrine Gustafsson, ekonomichef på Skebo.

Intäkterna uppgick till cirka 450 miljoner kronor och Skebo når ett driftnetto på 218 miljoner kronor. Även när det gäller ägarens avkastningskrav ligger Skebo bra till med sina 6,25 procent.
– Vi ska ha en avkastning på mellan sex och åtta procent och klarar alltså ägardirektivet. Vi har även en hög soliditet i bolaget vilket ger oss ekonomiska muskler att fortsätta satsa framåt, på nyproduktion och utveckling, säger Cathrine Gustafsson.
Under 2015 och 2016 sålde Skebo sammanlagt 1 800 lägenheter ur sitt bestånd till andra aktörer, något som gav stort utslag på resultaten i boksluten. Om intäkterna från dessa försäljningar räknas bort och rörelseresultaten jämförs så landar årets bokslut på ungefär samma nivå som de tidigare.
– Försäljningarna skapade möjligheter som vi idag ser resultatet av i form av Lilla Nipan och snart även Strömsör. Årets bokslut ger oss också en fingervisning om att vi är på rätt väg, att vi kan fortsätta satsa framåt, säger Cathrine Gustafsson.