Ett starkt bokslut

2019-03-06
Skebo gjorde ett bra resultat för 2018 och stärkte sin finansiella ställning ytterligare. ”Vi står starka inför framtiden med de krav som kommer ställas i och med etableringen av Northvolt”, säger ekonomichef Cathrine Gustafsson.

Nettoomsättningen uppgick till 448,7 miljoner kronor och Skebo nådde ett nettoresultat på 81,9 miljoner kronor. Under fjolåret sålde Skebo 34 lägenheter ur sitt bestånd, vilket gav utslag på resultaten i bokslutet.
– 19 miljoner kronor i reavinster var en bidragande anledning till det positiva resultatet, tillsammans med en effektiv förvaltning och låga finansieringskostnader tack vare det låga ränteläget, säger Cathrine Gustafsson.

Stärkt eget kapital

Även när det gäller ägarens avkastningskrav på mellan sex till åtta procent ligger Skebo bra till med 6,1. Och Skebo överträffar soliditetskravet på minst 25 procent.
– Vi uppnår ägarnas krav på bägge faktorerna. Resultatet för 2018 stärker vårt eget kapital och vi har en soliditet på 41,3 procent. Det bidrar till att vi kan investera i den nyproduktion vi påbörjat, exempelvis Strömsör som är vårt enskilt största projekt sedan 1995. Vi kan även öka byggnadstakten och ha en hög självfinansiering, säger Cathrine Gustafsson.