Viktig information för sökande av lägenhet på Morö Backe

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=203d1936-8f4b-4818-a514-6a0aa0ca93b3
2020-11-11
Den 9 november 2020 tecknade Skebo avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) om övertagande av Skebos samtliga lägenheter på Morö Backe. Du som fram till detta datum fanns registrerad i Skebos bostadskö för lägenheter på Morö Backe har automatiskt fått dina köpoäng överförda till SBB och behåller således din kötid.

Du behöver alltså inte själv anmäla dig till SBB för att få poängen överförda. Dina tidigare insamlade köpoäng kan användas till att söka bostad på samtliga orter i Sverige där SBB har hyreslägenheter. Under våren kommer SBB gå ut med mer information om sitt uthyrningssystem och de överförda poängen.

Observera att du som står i Skebos bostadskö men inte varit anmäld för lägenheter på Morö Backe inte fått dina köpoäng överförda till SBB utan själv behöver registrera dig hos SBB.