Förändringar i uthyrningspolicyn

2018-08-29
Skebo har tagit beslut om att göra en del förändringar i vår uthyrningspolicy. Ändringarna gäller från den 1 september 2018 och avser bl.a. ändrad ålder för att registrera sig i bostadskön och nollställning av köpoäng vid direktbyten.

Från och med 1 september gäller nedanstående förändringar:

Du kan registrera dig som bostadssökande och samla köpoäng från att du fyllt 15 år. Åldern höjs för att vi inte ska ha en inaktuell kö med personer som inte kan skriva kontrakt förrän de fyllt 18 år. Samt att det blir mer rättvist för de barn som inte haft föräldrar som varit förutseende nog att ställa dem i kö vid tidig ålder.

Fram till 1 september 2018 har Skebos hyresgäster som bott i samma bostad minst 2 år fått 365 extra poäng. (Poäng som går förlorade när man flyttar från lägenheten.) Från 1 september kommer den möjligheten inte längre att finnas kvar för hyresgäster som tecknar nytt kontrakt. Vi vill bidra till Skellefteå kommuns mål att nå fler invånare och med det gamla bonussystemet försvårar vi möjligheten för de som kommer utifrån att hitta en lägenhet. Hyresgäster som sedan tidigare fått extra köpoäng får behålla dessa. 

Vid ett direktbyte av lägenhet där två parter byter boende med varandra och ett nytt kontrakt skrivs nollställs köpoängen. Vi sätter regeln att alltid när det skrivs ett nytt avtal nollas köpoängen. Vi tror dessutom att risken minskar för oseriösa skenbyten.

Läs hela Skebos uthyrningspolicy här