Här vill Skellefteåborna bo

2018-05-21
Skebo har genomfört en omfattande undersökning som besvarats av nästan 7 000 personer registrerade i bostadskön. Svaren ger en tydlig bild av var folk vill bo, vilken storlek på boendet som efterfrågas och hur planlösningen helst ska se ut.

Undersökningen riktade sig till samtliga personer som står i Skebos bostadskö och som har en registrerad e-postadress. Totalt besvarades frågorna av 6 700 personer.
– Det här är den mest omfattande undersökning som Skebo någonsin genomfört kring bostadskön. Det stora antalet svar gör den till ett pålitligt och viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete. Den har mycket hög trovärdighet tack vare det stora intresset att delta. Boendefrågor engagerar bevisligen många, säger Åsa Andersson, vd på Skebo.

Centrala Skellefteå i topp

Nio av tio i Skebos bostadskö bor idag i Skellefteå kommun, en majoritet är över 46 år och har villa som nuvarande bostad. Men åldersprofilen på dem som inte bor i Skellefteå ser helt annorlunda. Där är 60 procent under 35 år och bor i hyresrätt.
Genomgående över alla åldrar är att boende i centrala Skellefteå är långt mer attraktivt än ytterområden. Hela 94 procent uppger intresse för att bo i centrala Skellefteå, alltså i någon av stadsdelarna. 23 procent av de svarande har ett intresse för att bo i något av ytterområdena där Kåge och Ursviken är flitigast förekommande med knappt sex procent av de svarande.
De stadsdelarna i centrala Skellefteå som är mest populära är Älvsbacka och Norrböle med cirka 40 procent intresserade.

Strömsör ett gott exempel

Skebo genomför för närvarande sin största satsning sedan 1990-talet genom bygget av kvarteret Strömsör på Älvsbacka med 118 lägenheter där de flesta är yteffektiva tvåor, vilket ligger helt i linje med vad som efterfrågas av yngre och äldre.
– Moderna och ändamålsenliga lägenheter för såväl ung som gammal är något som Skebo satsar hårt på. När det byggs yteffektiva och miljömedvetna hus medför det också rimliga boendekostnader för att vara nyproduktion, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

FAKTA / Skebos bostadsköundersökning i siffror

6 780 – antal svaranden
9 av 10 – så många svaranden bor i Skellefteå kommun
505 – uppger akuta boendebehov
28 procent – andelen med akuta boendebehov som är under 25 år
66 procent – bland 46–55-åringarna är önskan att bo i centrum störst
44 procent – så många föredrar öppen planlösning
6 av 10 – så många i bostadskön från övriga Västerbotten är 35 år eller yngre.
60 procent – så många av samtliga svaranden uppger två rum och ett mindre kök som mest attraktivt
50 procent – så många av 18–25-åringarna är beredda att betala 200 kronor mer i månaden för egen tvättmaskin
29 procent – så många respondenter är pensionärer

De röda markeringarna berättar tydligt vilka områden i centrala Skellefteå som är mest attraktiva för de svarande i bostadskön.