Hjälp oss att bli bättre - delta i vår kundundersökning

2017-09-04
I början av september skickar vi ut en kundenkät till våra hyresgäster. Undersökningen är helt anonym och du har dessutom chans att vinna en hyresfri månad.

Under denna vecka skickar vi med hjälp av undersökningsföretaget Wikner & Co QM ut vår kundundersökning till våra hyresgäster.

Kundundersökningen är viktig eftersom vi via den får veta hur du trivs hos oss, vad du tycker är bra och vad vi behöver förbättra. Undersökningen ligger till grund för hur vi planerar och vad vi prioriterar i vår verksamhet på Skebo.

Vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara enkäten, det tar endast 3-4 minuter.Ju fler svar vi får, från dig och dina grannar, desto bättre kan vi bli. Du som deltar kan vara med i utlottningen av en fri hyresmånad. 

Vårt undersökningsföretag Wikner & Co QM garanterar att alla svar är anonyma. Numret på formuläret används endast för att kunna sortera svaren på rätt område samt för utskick av påminnelser.

Enklast svarar du på www.wiknerqm.se/enkat och loggar in med användarnamnet och lösenordet som står längst ned på enkätens framsida. Du kan också svara skriftligt och skicka in enkäten i bifogat portofritt svarskuvert.

Tack för din medverkan!