Höga betyg för Skebo i kundundersökning

2020-03-20
Skebo är bättre än branschens genomsnitt på att ta hand om sina hyresgäster. Det visar en stor kundundersökning. - Vi får fina kvitton på ett antal områden där vi skapar mervärden för våra kunder. Samtidigt är vi ödmjuka och ser att det även finns förbättringspotential i delar i vår verksamhet, säger Anna Ersson, kund- och marknadschef på Skebo.

AktivBo arbetar med undersökningar för bostads- och fastighetsbolag och har genomfört en stor undersökning bland hyresgäster i över 200 bolag inom offentligheten och privata aktörer.

Frågorna delades in i tre kategorier – serviceindex, produktindex och profilindex. Resultatet visar att Skebo hamnar över branschgenomsnittet i alla kategorier.
* Serviceindex: Skebo 82,5 procent – branschen 81 procent.
* Produktindex: Skebo 81 procent – branschen 76,6 procent.
* Profilindex: Skebo 85,8 procent – branschen 82,4 procent.

Goda kundnära relationer

Kundbemötandet driver Skebos resultat inom serviceindex.
– Vi ligger väldigt bra till jämfört med branschgenomsnittet i alla kundnära relationer, säger Kent Ek, drift- och servicechef på Skebo, och fortsätter:
– När det gäller information till hyresgästerna behöver vi bli bättre på att kommunicera vad som är på gång, hur lång tid det förväntas ta och vem som utför uppdraget.
Det Skebo får något lägre betyg på är lokalvården i en del bostadsområden.
– Vi följer upp hur lokalvården fungerar i hela vårt bestånd, säger Kent.

Trivseln rankas högt

Produktindex rymmer frågor om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön.
– Trivsel, och hur det fungerar i allmänna utrymmen som exempelvis kring tvättstugorna och utemiljöernas utformning ger oss höga betyg, säger Kent.
Profilindex handlar mycket om attraktivitet och valuta för hyran.
– Även här sticker trivseln ut positivt och 93,2 procent av kunderna kan rekommendera Skebo som hyresvärd. Men vi ser samtidigt att vi behöver jobba med kommunikationen när vi anlitar andra entreprenörer. Det tangerar även till trygghet och säkerhet för hyresgästerna, att de ska veta vilka yrkesarbetare som kommer och går i våra bostadsområden, säger Kent.
Förbättringsarbetet är redan inlett på Skebo med en intern workshop bland medarbetarna.
– Det kom fram många konstruktiva tankar och konkreta förslag kring hur vi bara genom ett delvis förändrat arbetssätt direkt kan ta hand om ett antal lågt hängande frukter utifrån resultatet i kundundersökningen. Det kommer att gynna upplevelsen för våra hyresgäster, säger Kent.

Svarsfrekvens över snittet

Skebo hamnar klart över undersökningens genomsnitt för svarsfrekvens på 57 procent med en egen svarsfrekvens på 68,8 procent
– Vi märker ett stort engagemang från våra hyresgäster. Det hjälper oss i vår strävan att bli en ännu bättre hyresvärd, säger Anna Ersson.