Hyresgästundersökning 2017

2018-01-04
Skebos hyresgästundersökning avslutades med gott resultat. I september skickades vår fråge-enkät ut med hjälp av undersökningsföretaget Wikner & Co QM, samma företag som vi anlitat tidigare år.

Det var en imponerande svarsfrekvens på 69%, det visar att vi har många engagerade hyresgäster. När vi jämför Skebo mot andra Norrlandsbolag så placerar vi oss bland de 25% som får högst betyg. På bolagsnivå har vi ett övergripande betyg på 4,05. Det är en marginell nergång jämfört med år 2014 då vi låg på 4,11. Det har gjorts en del större förändringar i organisationen tillsammans med att vi tillfrågat färre lägenheter som gör att det blir ett lite lägre betyg. Undersökningen kommer brytas ner och jobbas vidare med som förbättringsarbete inom företagets olika avdelningar.

Tack till alla er som var med och svarade i årets undersökning!

Vi säger även stort grattis till Anne Westergren som vann utlottningen om en fri månadshyra.