Inflyttningsklart i Lilla Nipan

2018-03-01
Nu är det snart dags för inflyttning i Lilla Nipan. Intresset har varit stort, inte minst från unga hyresgäster som kanske flyttar från föräldrahemmet.

Inflyttning sker till våren – den 1 april i ett hus och den 1 maj i det andra huset.
Hälften av de 52 lägenheterna i Lilla Nipan, som består av två huskroppar belägna vid Parkbrons södra fäste på Bockholmsvägen, har öronmärkts som ungdomsbostäder för personer i åldrarna 18–25 år.
Sammanlagt kom det in 1 315 intresseanmälningar på alla lägenheter.
– Att vi fick över 1 300 intresseanmälningar totalt visar hur attraktivt det här boendet är. Vi upplever att många, både befintliga och blivande hyresgäster, efterfrågar yteffektiva lägenheter, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Ettor och tvåor

Alla lägenheter förses med balkong och fördelningen är 30 ettor på 28 kvadratmeter och 22 tvåor på 45 kvadratmeter.
Bland dem som undertecknat hyreskontrakten för att bo i Lilla Nipan är det bland annat elva som flyttar från föräldrahemmet till sitt första egna boende, två kommer från villa, fyra från hyresrätt och två från bostadsrätt.

Kort kötid i vissa fall

Statistiken visar på många förstagångshyresgäster som flyttar från föräldrahemmet, men även en jämn spridning av såväl tidigare boenden som ålder.
– Skebo vill erbjuda boendealternativ för både yngre och äldre och det märker vi tydligt i Lilla Nipan, säger Anna Ersson och pekar på det faktum att åldersskillnaden mellan hyresgästerna som flyttar in visar på en spännvidd mellan 18 år och 92 år.
För att hyra lägenhet i Lilla Nipan behövdes som minst kötid i tre månader.
– Vi gläds över att det finns hopp för den som snabbt behöver ett boende, säger Anna.