Klart med statligt stöd till vissa lokalhyresgäster

2020-04-20
Regeringen har tagit fram ett statligt stöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för företag i särskilt utsatta branscher såsom exempelvis butiker och restauranger. Skebo välkomnar stödet och har för avsikt att jobba utifrån dessa riktlinjer och göra individuella bedömningar utifrån företagens ekonomiska situation och företagets egna möjligheter att bevilja rabatter.

Ansökan om anstånd/rabatt på hyran p.g.a Covid-19

Lokalhyresgästen ansöker om att få rabatt/anstånd på hyran till hyresvärden via denna blankett. Ansökan mailas till info@skebo.se alternativt postas till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Hyresvärden ansöker i sin tur om det statliga stödet i efterhand.

Stödet kan sökas för månaderna april till och med juni 2020. Staten står för halva kostnaden av en hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Resterande del av hyresrabatten står hyresvärden för. I de fall där rabatt inte kan beviljas så finns det andra möjligheter såsom anstånd på hyran.

Mer information finns att läsa på Sveriges Allmännyttas sida samt på regeringens sida om stödet i sin helhet här.