Klimatinsatser för nästa generationer

2019-12-19
Både Skebo och våra hyresgäster bidrar till en bättre miljö genom att göra klimatsmarta insatser. Här kan du läsa ett reportage från det senaste numret av vår kundtidning BO.

– Vi kan inte handskas med jordklotet hur som helst, vi har bara ett och det ska kommande generationer överta, säger Karin Pettersson, 92 år.
Vi satte oss ner på Burträskgårdarna för ett klimatsamtal över generationerna. Det kom att handla om miljömässighet i det lilla som bidrar till det stora – och Greta Thunberg såklart.

Det visar sig att Karin har klimatkoll och har haft det sedan uppväxten i Burträsknejden. 
- På den tiden levde vi på det som markerna och djuren gav och då värnade man på ett annat sätt om miljön, säger hon. Som född i lilla byn Rotsjön och senare lantbrukare i Brännbergsliden har naturen alltid funnits i hennes närhet. 
- Jag är lyckligt lottad som har fått vara ute i skog och mark så pass mycket och kunnat syssla med det som legat mig varmt om hjärtat som lantbrukare. 
Korna och grisarna innebar hårt arbete med mjölkning och höbärgning, det höggs ved och det eldades med ved. 
-  Det skulle vara lagom varmt inomhus annars var det ju slöseri, konstaterar hon. 
Idag kallas det med ett modernare ord att vara klimatsmart -  att inte förbruka mer energi än vad som är nödvändigt.


När barnbarnet Ingela Pettersson hälsar på hos farmor blir det sköna samtal vid köksbordet.

Karin bor sedan några år tillbaka i en tvåa på Burträskgårdarna med trevligt ljusinsläpp från två väderstreck. Hon trivs med tillvaron och känner en frihet att kunna röra på sig om dagarna. Korsordet ligger alltid framme på bordet.
- Jag är fortfarande pigg så efter frukosten och när jag läst tidningen så brukar jag gå ut på en promenad. Är det vackert väder sätter jag mig och tittar ner mot sjön - är det dåligt väder så går jag fortare, säger hon med glimten i ögat.
Som boende på Burträskgårdarna kan man vara trygg med att vara en del av den stora klimatomställningen. I höst sjösatte Skebo en stor klimatsatsning i och med att driften av tolv nya ventilationsaggregat och tre nya värmepumpar startade upp. Det är en del i ett större klimatinitiativ initierat av allmännyttans branschorganisation Sabo som har två övergripande mål; en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 räknat från år 2007.

Satsningen på Burträskgårdarna är stor med en budget på 12 miljoner kronor. De boende kommer att märka en förbättrad inomhusmiljö när systemet är intrimmat och klart. Skebo ser det som en ekonomiskt hållbar investering över tid.
Värmepumparna återvinner 75–85 procent av frånluften och skickar den tillbaka in i värmesystemet igen.
- Energiåtervinningen är väldigt hög och hela systemet går att övervaka digitalt, säger bovärden Roger Sandgren när han visar runt i källaren under Burträskgårdarna.
Vi går in i ett av de ombyggda fläktaggregaten som styr ventilationen och tar oss vidare till rummet som övervakar hela systemet.
- Här sitter själva hjärnan som tar tillvara på frånluften och skickar tillbaka den som värme. Tidigare höll luften vid ventilationsutblåset på taket en temperatur på 18 plusgrader - nu är det nere på 3 grader, säger Roger.
Värmespillet är alltså minimalt. Enkelt uttryckt kan man jämföra systemet med ett bergvärmesystem men här bygger det på att luften återvinns istället för bergvärmen.


Rörmokaren Adam Holmlund och Skebos bovärd Roger Sandgren konstaterar att den nya tekniken är riktigt effektiv.

Rörmokaren Adam Holmlund på företaget Assemblin i Skellefteå har jobbat i flera månader med ombyggnaden.
- För mig var det första gången som den här typen av värmesystem installerades och det är ganska så imponerande hur mycket av luften som går att återvinna. När man tar på röret som återvinner luften är det nästan så varmt att man bränner sig, säger Adam.
- Det är också intressant att något som är så nytt samtidigt är sjösatt i så stor skala, menar han.
Inne i samma rum skådar vi också dåtidens pannor som reliker i ett hörn från en svunnen tid när tekniken inte räckte till på samma sätt.
Bara vissa delar av Burträskgårdarna, som bland annat inrymmer lägenheter, apotek, vårdcentral, tandläkare och vård- och omsorgsboende, har varit fullt utbyggt för fjärrvärme. Nu kopplas alla husen upp mot fjärrvärmenätet, vilket innebär en bättre drift.
-  Vi räknar på en minskad elförbrukning med 1 100 000 kilowatt och ett minskat koldioxidutsläpp med 127 ton per år, säger Per Andersson, projektledare på Skebo.

En ton koldioxidutsläpp motsvarar ungefär en flygresa på cirka 4 500 kilometer, en sträcka mellan Stockholm och Genève. Den årliga besparingen på Burträskgårdarna är lika med 127 sådana flygresor.
Fjärrvärmen är dessutom lokalproducerad från fönsterfabriken Snidex i Burträsk där Skellefteå Kraft nyligen satt in en ny värmepanna med betydligt bättre miljöprestanda.
För Skebos del fortsätter man att jaga gröna vinster med ny teknik. Nya termostater är installerade och en stor del av Burträskgårdarnas belysning är också utbytt och det arbetet kommer fortsätta.


Karin stortrivs i sin två på Burträskgårdarna och extra mycket när barnbarnen hälsar på.

Tillbaka i lägenheten hos Karin och barnbarnet Ingela Pettersson, 27, resoneras det kring små åtgärder i vardagen.
- Man kan ju tycka att vissa saker är små och betydelselösa, men om alla gör något litet så kan vi påverka klimatet, säger Karin.
Ingela är inne på samma spår:
-  Ta bara det här med att sopsortera, åka buss, cykla och dra ner på köttkonsumtionen -  allt är sådant som vi själva kan göra utan större insatser och uppoffringar. Jag tror också fler och fler tänker på att man inte behöver åka till Thailand varje år, säger Ingela.
- Vi har det så vackert här hemma, inte minst i fjällen. Jag tycker det är viktigt att vi inte överlämnar planeten i sämre skick till Ingelas generation än vi fick den. Där tycker jag att Greta Thunberg är en hjälte -  hon är orädd och står för vad hon tycker på ett imponerande sätt. Jag tycker att alla blivit mer medvetna om det hotande läget tack vare Greta, säger Karin.

Hur tror du, Ingela, att jorden mår när du är 92 år som farmor?
- Jag vill ju tro att jorden lever. Precis som farmor säger så tycker jag att det finns ett hopp.