Klimatsatsning i Burträsk

2019-03-12
Kraftigt lägre elförbrukning och koldioxidutsläpp och en bättre inomhusmiljö med höjd komfort för hyresgästerna. Det blir resultatet av Skebos klimatsmarta satsning på Burträskgårdarna.

I november i fjol gick Skebo med i Allmännyttans branschorganisation Sabos klimatinitiativ, som uppmuntrar allmännyttiga bostadsföretag i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. Initiativet har två övergripande mål; en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 räknat från år 2007.
Skebo inledde i mitten av februari sitt första projekt inom initiativet.
– På Burträskgårdarna byter vi ut tolv ventilationsaggregat och sätter in tre värmepumpar, som återvinner 75–85 procent av frånluften och skickar den tillbaka in i vårt värmesystem igen, säger Skebos projektledare Per Andersson.

”Ordentlig återvinning”

Burträskgårdarna är ett stort område som inrymmer bland annat lägenheter, apotek, vårdcentral, tandläkare och vård- och omsorgsboende.
– Bara vissa delar av huset har varit fullt utbyggt för fjärrvärme. Nu kopplar vi upp alla husen, vilket innebär en bättre drift. Åtgärderna kommer sammantaget att spara väldigt mycket energi, säger Per Andersson.
Hur mycket energi kommer ni spara?
– Vi räknar på en minskad elförbrukning med 1 100 000 kilowatt och ett minskat koldioxidutsläpp med 127 ton per år. Dessutom får de boende en bättre inomhusmiljö.
En ton koldioxidutsläpp motsvarar ungefär en flygresa på cirka 4 500 kilometer, en sträcka mellan Stockholm och Genève. Den årliga besparingen på Burträskgårdarna är lika med 127 sådana flygresor.

Klart i höst

Alla åtgärder beräknas vara klara vid månadsskiftet september–oktober i år.
– Då ska allt vara utbytt och fungera, säger Per Andersson.
Satsningen som görs på Burträskgårdarna är omfattande. Budgeten ligger på cirka tolv miljoner kronor men Skebo ser det som en ekonomiskt hållbar investering över tid.
Har Skebo andra projekt inom klimatsatsningen på gång?
– Vi är precis i startgroparna av klimatinitiativet och kommer kunna berätta mer senare om vilka satsningar vi ska göra. En stor miljönytta är om vi kan få våra boenden att engagera sig. Ett första steg är att sortera sina sopor rätt.