Leveransproblem av vitvaror på grund av covid-19

2020-10-08
På grund av rådande omständigheter i samband med coronaviruset har vår vitvaruleverantör problem att leverera vitvaror till oss som normalt. Vi får räkna med en del försenade leveranser som i förlängningen kan påverka dig som hyresgäst. Vi kommer att göra det vi kan för att lösa de problem som kan uppstå på grund av detta.