Nya regler om rökförbud

2019-05-27
Den 1 juli blir det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Vi på Skebo hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs.

Rökförbud vid lekplatser

Rökförbudet gäller lekplatser som allmänheten har tillträde till. De är oftast belägna på kommunens mark och det är därmed kommunen som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls där.

Lekplatser som är tillgängliga för en mer sluten krets av personer, som hyresgästerna i en fastighet, omfattas däremot inte av rökförbudet. Lekplatsen ska då vara inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt.

Hyresvärdar kan omfattas av det nya rökförbudet om det finns en lekplats som inte enbart hyresgästerna har tillträde till.

Rökförbud vid entréer

Enligt de nya reglerna blir det även förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan exempelvis vara entréer till restauranger och butiker med ingång från gatan.

När det gäller lokaler med gemensam entré, exempelvis ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, faller ansvaret normalt på fastighetsägaren. Entréer till lokaler som bara är tillgängliga för en begränsad krets personer, till exempel anställda på en arbetsplats, berörs däremot inte av rökförbudet.

Bostadsföretag som har en fastighet med lokaler som omfattas av det nya rökförbudet bör informera sina lokalhyresgäster om innebörden av de nya reglerna. Har bostadsföretaget en byggnad med gemensam entré för flera verksamheter måste bostadsföretaget informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar.

Målet till år 2025

Målet med att införa rökförbud på fler allmänna platser är att minska svenskarnas bruk av tobak och de sjukdomar och ohälsa som rökningen resulterar i, skydda framförallt barn och unga från passiv rökning samt att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.