Nyöppning för vårdcentralen i Kåge

2017-11-15
Vårdcentralen i Kåge öppnar igen i Skebos lokaler. För ett antal år sedan flyttade hälsocentralen i Kåge till Morö Backe. Idag har behovet ökat och hälsocentralen flyttar till Kåge igen i Skebos lokaler.

Lokalerna är desamma som när vårdcentralen flyttade ut, men det har gjorts en översyn av lokalens belysning och larm samt en allmän uppfräschning.
– Vi har uppdaterat lokalerna till den moderna och produktionsmässiga standard hälsocentralen behöver, säger Per Andersson, projektledare på Skebo.
Inflyttningen sker i etapper. Slutmålet är att hälsocentralen ska vara fullständigt på plats i mitten av december. Hälsocentralen kommer också att ta emot akutfall med ambulansmottagning.