Nytt om besiktning

2018-02-09
Har du koll på dina rättigheter och skyldigheter när du flyttar ut från en av våra lägenheter? Besiktning är ett viktigt verktyg i bedömningen av lägenhetens skick (vid in- och utflyttningar). Vi på Skebo vill att både avflyttande och nya hyresgäster ska känna sig rättvist och professionellt behandlade vid dessa tillfällen. Det är en av anledningarna till varför vi nu börjar med förhandsbesiktningar i samtliga lägenheter. Det finns flera fördelar med detta.

Som hyresvärd har Skebo ett underhållsansvar och som hyresgäst har du vårdplikt för lägenheten.

Den nya förhandsbesiktningen innebär att du som hyresgäst är med vid besiktningstillfället i god tid innan du flyttar ut ur din lägenhet. Du får även information om eventuella fel och brister direkt på plats.

Vår förhoppning är att detta tillvägagångssätt kommer ge dig en rimlig möjlighet att planera eventuella åtgärdskrav från oss. Om du återställer lägenheten innan hyrestidens slut minskar risken för kostsamma reparationskostnader i samband med eller efter din utflyttning.

Syftet med förhandsbesiktningen är sammanfattningsvis att förebygga skador på lägenheten samt minska risken för plötsliga utgifter vid avflyttningen så du som hyresgäst - ny eller gammal - ska känna dig trygg och nöjd. Som inflyttande hyresgäst har du 3 dagar på dig att rapportera in fel och brister till bovärden.

Nyheter