Så blir din nya hyra till

2019-03-04
Vet du hur det går till när din nya hyra förhandlas fram? Tillsammans med Hyresgästföreningen berättar vi om processen.

I Sverige förhandlas bostadshyrorna kollektivt. Målet är att utvecklingen av den allmänna hyresnivån ska upplevas som rimlig av såväl hyresvärdar som hyresgäster och att hyresrätten ska vara en konkurrenskraftig boendeform med god boendekvalitet. Hyresutvecklingen ska även ge en rimlig avkastning till fastighetsägaren.
Processen inleds med att ägaren kallar Hyresgästföreningen till förhandling och lämnar ett yrkande som dels baseras på KPI, ränteutveckling, ekonomisk tillväxt och även kostnader för underhåll och taxebundna kostnader i fastigheterna. Parterna träffas sedan ett antal gånger för att förhandla om hyran.
Vad respektive lägenhet får i ny hyra bestäms utifrån den systematiska hyressättningsmodellen. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten.

Nöjda parter

Både Skebos och Hyresgästföreningens representanter är nöjda med årets förhandling som landade i en genomsnittlig hyreshöjning på 1,65 procent.
– Förhandlingen har löpt på bra. Båda parter har kommit väl förberedda till mötena och vi har respekt för varandras uppdrag, vilket är viktigt eftersom vi är motparter som ändå ska föra diskussionen framåt, säger Anna Ersson.
Hyresgästföreningens huvudförhandlare Krister Häggling konstaterar att Skebo visat stort ansvarstagande i förhandlingarna.
– De har satt rimliga krav, visat förståelse för våra argument och lyssnat på oss. Vi har haft samsyn och bra kommunikation. Jag har egentligen bara positivt att säga om vår dialog, säger Krister.
Vad säger du om hyreshöjningen på 1,65 procent?
– Den kan alltid vara lägre, men det är en rimlig och hanterbar nivå utifrån de krav vi har.