Säkerheten främst på lekplatserna

2018-06-27
Ett uppskattat inslag i Skebos bostadsområden är våra 79 lekplatser. För att barnen ska kunna ha en rolig, trygg och lekfull sommar gör Skebo en årlig översyn. Vi har utbildad personal som jobbar med att säkra och besiktiga lekområdena.

Arbetet innebär att vi ser till att lekplatserna inte är trasiga eller farliga utan följer den lagstiftning och standard som är utarbetad.

Du kan läsa mer om vårt säkerhetsarbete i senaste numret av kundtidningen BO.

Läs BO nr 2/2018 här: