Skebo en av vinnarna av 2022 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan