Skebo satsar på 52 nya lägenheter i Kåge

2019-05-09
Skebo gör en stor satsning på nyproduktion utanför centrala Skellefteå. 52 nya lägenheter byggs i Kåge med planerad inflyttning i början av 2021. - Som ledande samhällsbyggare i Skellefteå vill vi gå i bräschen och visa vår framtidstro i handling, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon.

Skebo har sedan tidigare haft planer på att tillföra lägenheter i Kåge. Nu är ett inriktningsbeslut i styrelsen fattat om att driva igång det aktuella bostadsprojektet.
– Vi bedömer att det är en strategiskt riktig satsning. Det finns stor potential i Kåge, inte minst med tanke på den korta restiden till stan och den geografiska närheten till Northvolts batterifabrik som har planerad produktionsstart ungefär samtidigt som våra lägenheter i Kåge står klara för inflyttning, säger Åsa Andersson, Skebos vd.

Rivning av gammal fastighet

Området där de 52 nya lägenheterna ska byggas ligger på Ulriksgatan i centrala Kåge, naturskönt beläget nära Kågeälven. Skebos nuvarande fastighet Kvarnbacken på samma plats rivs. Rivningen startar kommande vinter av tre hus med 26 lägenheter i fastigheten som uppfördes 1967. I dagsläget finns två ordinarie hyresgäster kvar i fastigheten samt två lägenheter som Migrationsverket hyr.
– Vi har vinnlagt oss om att ha en god dialog med befintliga hyresgäster. Evakueringen av hyresgästerna är påbörjad sedan flera år tillbaka. Vi ser lösningar för de kvarvarande hyresgästerna att hitta alternativa boenden före årsskiftet, säger Åsa Andersson.

Ettor, tvåor och treor

Nybyggnationen sker inom befintlig detaljplan och det krävs endast bygglov. Upphandlingen för bostadsbygget kommer att gå ut inom kort. I december planeras start för entreprenadarbeten. Efter byggstart beräknas ett år till inflyttning som planeras till början av 2021.
De 52 nya lägenheterna blir ettor, tvåor och treor som fördelas i sju tvåvåningsradhus.
– Det blir en fördubbling av det gamla lägenhetsbeståndet i fastigheten med attraktiva storlekar på lägenheterna, säger Harriet Classon.


Skiss: Nyproduktion på Ulriksgatan i Kåge