Skebo satsar på Huskurage

2018-11-30
Skebo initierar en satsning för att stärka hemfriden i Skellefteå. Tillsammans med Riksbyggen och Fastighetsägarna inleder Skebo ett samarbete med riksorganisationen Huskurage.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera.
Varje år dödas 20 personer, huvuddelen kvinnor, i svenska hem. Rädda Barnen beräknar att 200 000 barn, motsvarande var tionde barn i Sverige, lever i familjer där det förekommer våld.
– Vi vill göra vad vi kan för att minska våld i hemmen och uppmuntra till civilkurage i det goda grannskapet. Vi väljer att ansluta oss till Huskurage för att sätta ljus på en viktig fråga. Vi lämnar redskap till våra hyresgäster att kunna agera på ett medmänskligt sätt, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Preventivt fokus

Enligt en granskning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nyligen gjort är Skellefteå kommun bäst av 14 granskade kommuner i norra Sverige på att handlägga ärenden med våld i nära relationer.
– Det är positivt att vi i Skellefteå tar frågan på allvar, men det kommer alltid att finnas mer att göra på detta område. Huskurage fokuserar på de preventiva insatserna. Genom att vi fastighetsägare gör detta gemensamt tror vi att vi får ett större genomslag där vi aktivt kan bidra till att minska våld i hemmen, säger Anna Ersson.

Inbjudan till föreläsning

Startskottet för Skebos engagemang blir en kombinerad föreläsning och utbildning av Peter Svensson, grundare till Huskurage, som under närmare 20 år arbetat med våldsprevention inom omsorgen. Fredag den 7 december klockan 12.30–14.30 föreläser Peter Svensson på The Great Northern i Skellefteå.
– Vi bjuder in personal och andra berörda hos Skebo, Riksbyggen och Fastighetsägarna i vår satsning på Huskurage. Representanter från Zonta, Trygghetsforum, Skellefteå kommun och polisen bjuds också in. Även media är varmt välkomna till föreläsningen, säger Anna Ersson.


Fakta / tre tips om du hör något hos grannen som du anar kan handla om hot eller våld

* Ring i första hand på och fråga hur det är. Känner du dig osäker? Be någon annan granne följa med.
* Hör av dig till hyresvärden och/eller dina andra grannar för stöd och hjälp. Ring polisen.
* I situationer som verkar riktigt allvarliga ringer du till polisen på en gång.