Skebo satsar på integration

2017-10-26
Skebos styrelse har beslutat att avsätta nio procent av de lediga lägenheterna till nyanlända med permanent uppehållstillstånd. "Som ledande samhällsbyggare vill vi ta ansvar. Vi förstår hur mycket det betyder med egen bostad för nysvenskar och deras integration i Skellefteå", säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.

Skellefteå kommun har fått cirka 170 personer med permanent uppehållstillstånd anvisade i år. En av utmaningarna är att hitta boenden och därför har kommunen bland annat jobbat via BISA-projektet, som initierades för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd. Där har både privatpersoner och företag som vill hyra ut en bostad efterfrågats.
Nu har Skebos styrelse beslutat att avsätta nio procent av sina omsatta lägenheter till personer som anvisas till Skellefteå via bosättningslagen. Styrelsebeslutet gäller i två år.
- Boendet är verkligen en central del när det kommer till att bli en del av vårt samhälle. De nyanlända kommer hit för att stanna och bygga upp sitt liv, och därför vill vi ge dem den möjligheten, säger Harriet Classon.

Integration skapar tillväxt

Integration är samtidigt en tillväxtfråga. Skebo kan genom den här satsningen bidra till att fler människor får plats i Skellefteå för att nå kommunens vision om 80 000 invånare till år 2030 - något som är viktigt för att klara kompetensförsörjningen på sikt.
- Skebos lägenheter är till för alla. Som Skellefteåbor har vi helt andra förutsättningar att ställa oss i bostadskö. De nyanlända i Sverige vet inte var de blir anvisade och saknar därmed möjlighet att ställa sig i bostadskö, säger Skebos vd Åsa Andersson.

Välkomnandet viktigt

Att allmännyttan ställer upp och tar ansvar för boendet är vanligt. Uppläggen varierar mellan kommunerna.
- Vi tycker att det är fantastiskt bra att Skebo tar det här initiativet som en stor aktör. Alla är medvetna om att det är tufft på bostadsmarknaden och förhoppningsvis får vi även andra hyresvärdar med på tåget, säger Pär Åhdén, avdelningschef för individ- och familjeomsorg på Skellefteå kommun, och fortsätter:
– Det gör mycket för den allmänna trivseln och integreringen går snabbare för den som känner sig välkommen till en ny bostadsort. Då tar individen ett större ansvar för att det ska lyckas.
Pär Åhdén menar att Skebos beslut får även andra positiva följdverkningar i den kommunala verksamheten:
– Vi lägger ganska mycket resurser idag på att hitta lägenheter. På det här sättet kan vi använda kapaciteten till andra insatser och det är jättebra.