Skebo vill bygga mer i Lilla Nipan

2018-06-21
Skebo utvecklar det nya bostadsområdet Lilla Nipan. Planer finns på att tillföra ytterligare 70 lägenheter med byggstart under 2019.

Skebo öppnade i våras Lilla Nipan med 52 nya lägenheter fördelade i två huskroppar. Det nya bostadsområdet är beläget vid Parkbrons södra fäste i Skellefteå, nära såväl centrum som Campus.
Skebo har nu ambitioner att utvidga lägenhetsdelen på Lilla Nipan på den intilliggande tomten som Skebo har förvärvat av Skellefteå kommun.

Ansöker om ändrad detaljplan
Skebo ansöker hos kommunen om att ändra detaljplanen för tomten för att kunna bygga nya lägenheter.
– Vi har identifierat en intressant tomt för nybyggnation. Det här är en del i vår långsiktiga plan att vara en ledande samhällsbyggare i Skellefteå.
Vårt mål är att tillföra 70 nya lägenheter varje år. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det fortfarande inte finns något beslut om att bygget genomförs.
Först ska processen för en eventuellt ändrad detaljplan ha sin gång, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Två högre hus
Om allting går i lås hoppas Skebo kunna komma igång med bygget tidigast under slutet av år 2019.
Skebo har en vision om att etapp två i Lilla Nipan kan bestå av 70 lägenheter i två huskroppar.
– Allting är fortfarande på skisstadiet, men vi har förhoppningar om att kunna bygga en våning högre än de nuvarande trevåningshusen i Lilla Lipan, säger Anna Ersson.

Grönt område är de befintliga lägenheter. Gult område avser etapp 2 där planen är att bygga 70 nya lägenheter.