Skellefteå topplistad som studieort

2017-08-24
Boendemässigt är Skellefteå en av Sveriges bästa städer för studenter, mycket tack vare den unika bostadsgaranti som Skebo erbjuder. Det visar en nyutkommen rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar årligen bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas och bedöms efter ett antal kriterier som ska garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.
Studieorterna listas sedan med tre olika färgkoder:
* Grön – om studenter erbjuds ett tryggt boende inom en månad.
* Gul – om studenter någon gång under höstterminen erbjuds ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
* Röd – om studenter inte kan erbjudas ett boende under höstterminen.

”Rimlig hyra och bra läge”

När SFS-rapporten för 2017 nu publicerats visar den att Skellefteå, precis som ifjol, hamnar i toppkategorin. Skellefteå är en av nio studieorter som grönmarkeras bland de totalt 33 studieorterna som granskats.
I motiveringen till grönlistningen av Skellefteå skriver SFS i rapporten bland annat: ”Det finns tillfälliga bostadslösningar redo ifall det skulle vara så att studenter som kommer in på utbildning sent inte har en inflyttningsklar bostad direkt. Bostadsbeståndet är blandat med både möblerade och omöblerade boenden, samtliga med rimliga hyresnivåer och belägna i bra läge i förhållande till campus.”
– Vi är glada över att bidra till att Skellefteå ska vara ett attraktivt alternativ för studenter, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Boendebokning på hemsidan

Skebos bostadsgaranti gäller studenter som blivit antagna vid Luleå tekniska högskola eller Umeå universitet med Skellefteå som studieort. Även annan eftergymnasial utbildning på Campus i Skellefteå omfattas. Enda kravet är att utbildningen ska vara minst 18 veckor lång.
– En student som har fått sitt antagningsbesked kan själv boka sitt studentboende på vår hemsida. Det känns positivt att vi kan hjälpa studenter som väljer Skellefteå att lösa bostadssituationen. Rapporten från en aktör som SFS är ett kvitto på att vi håller vad vi lovar, säger Anna Ersson.

Fakta / SFS kriterier för ett tryggt boende

* Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen sedan tidigare eller inte.
* Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
* Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt, exempelvis dubblett eller triplett.
* Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik.
* Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av studentens inkomst.
* Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista anmälningstid ska finnas.

SFS-rapporten i sin helhet:

Läs rapporten, klicka här