Starkt resultat för Skebo 2019

2020-02-26
Skebo gjorde ett starkt år ekonomiskt 2019 med en omsättning på 455 miljoner kronor och ett nettoresultat på 101 miljoner kronor. Det visar bokslutet. - Resultatet överträffar både budget och fjolårets resultat. Vi har en stabil ekonomi och det här stärker oss ytterligare inför våra framtidssatsningar, säger Skebos ekonomichef Cathrine Gustafsson.

De positiva effekterna av Skebos större fastighetsförsäljningar 2014, 2015 och 2016 märks fortfarande.
 
– Kapitaltillskottet från försäljningarna har stärkt det egna kapitalet samtidigt som det har sänkt våra finansiella kostnader, säger Cathrine Gustafsson.

En annan bakomliggande faktor till Skebos nettoresultat på 101 miljoner kronor för 2019 är försäljningen av den centralt belägna fastigheten Oxen 7 till Nordvestor som gav en reavinst på 25 miljoner kronor.

– Bakom vårt goda resultat ligger även en effektiv förvaltning där vi har hållit våra kostnadsramar, säger Cathrine Gustafsson.
Avkastningen för Skebo ligger på 6 procent, mitt i ägarens avkastningskrav på 5–7 procent.

Soliditetskravet på minst 30 procent uppnås med råge med 44 procents soliditet i summeringen av 2019.

– Sammantaget har vi skapat en stark finansiell plattform som gör att vi kan vara med och bidra till att lösa de kommande utmaningarna med ökad efterfrågan på bostäder i ett växande Skellefteå, säger Cathrine Gustafsson.