Tvätta din bil miljösmart

2017-06-29
Att tvätta och vårda din bil miljösmart genom att t.ex. tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall samt att använda miljömärkta bilvårdsprodukter är en enkel insats för miljön och bidrar till ett renare vatten.

Vi vill uppmärksamma den negativa miljöpåverkan som biltvätt på gatan medför och uppmana alla att tvätta bilen miljövänligt.

Vattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester samt kemikalier från bilvårdsmedel. Det är föroreningar som kan skada människor, djur och växtliv under lång tid. När tvättvatten från bilen rinner ner i en gatubrunn rinner det oftast direkt ut i naturen utan rening. Vattnet förorenas och livet i sjön kan skadas. I moderna tvättanläggningar renas vattnet och föroreningarna tas om hand.

Här får du några enkla tips på hur du kan bidra till en bättre miljö genom att tvätta din bil på rätt sätt.