Skebo säger upp hyresavtal

2018-09-26
Skebo kommer att säga upp hyresavtalet i en lokal på Nygatan i centrala Skellefteå där det finns en indisk restaurang. Detta efter att det visat sig att det har bedrivits strippshower i lokalens källare.

För några veckor sedan fattade Skebo misstankar om att det pågick någon form av nattklubbsverksamhet i lokalen.
– I kontraktet för lokalen står tydligt att den hyrs ut för restaurangändamål och det lämnas inget utrymme för någonting annat, säger Åsa Andersson, Skebos vd.
Skebo har den senaste tiden varit i kontakt med ägaren av den indiska restaurangen vid ett antal tillfällen.
– Ägaren har i dialogen med oss hävdat att de ägnat sig åt magdans och att det är en indisk tradition., säger Åsa Andersson.

Anmodan om rättelse

Förra veckan skickade Skebo ett rekommenderat brev till ägaren av den indiska restaurangen med en så kallad anmodan om rättelse – det vill säga att lokalen ska användas i enlighet med vad den är uthyrd för. I fredags hämtades det rekommenderade brevet ut av restaurangägaren.
– Hyresgästen ska sedan ha skälig tid på sig att upphöra med verksamheten och våra jurister har med anledning av det rekommenderat oss att avvakta lite grand med att agera, säger Åsa Andersson.

Nya uppgifter

Under tisdagskvällen tog allting en vändning när tidningen Norran kunde publicera nya och detaljerade uppgifter om vad som egentligen pågår i lokalen.
– Norran har gjort ett gediget journalistiskt arbete och i Norrans material finns tydlig bevisning för att verksamheten i lokalens källardel har handlat om strippshower med nakna kvinnor. Vi har inga egna resurser att utföra den typen av granskning och det ingår inte heller i vårt uppdrag. Vi har därför befunnit oss i en svår situation genom att ägaren har hävdat att verksamheten är något annat än den nu bevisligen är. Uppgifterna som kommit ut i Norran gör att vi kan agera mer kraftfullt i processen. Det är en verksamhet som inte är förenlig med vad vi på Skebo står för, säger Åsa Andersson.

I strid med värderingar

– Det här strider mot Skebos värderingar och verksamheten visar på en sorglig kvinnosyn som vi inte kan acceptera. Att agera tydligt är självklart mot bakgrund av vad vi nu vet, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.