Årets första trygghetsvandring genomförd

2018-10-24
Varje år genomförs det trygghetsvandringar på ett antal av Skebos bostadsområden och i tisdags hade turen kommit till Marina Gränsen i Boliden.

Varje höst i månadsskiftet oktober/november genomförs trygghetsvandringarna. Hyresgästerna får då möjlighet att går runt på området under kvällstid tillsammans med företrädare för Skebo för att identifiera sådant i miljön som kan upplevas otryggt.

Årets trygghetsvandringar sker på följande platser:

  • 23/10 Marina Gränsen, Boliden.
  • 24/10 Lilla Nipan, Sörböle.
  • 31/10 Bogatan/Borggatan, Skelleftehamn.

Läs mer här: