Restaurangägare accepterar uppsägning

2018-10-23
Skebos uppsagda hyresavtal i en lokal på Nygatan i centrala Skellefteå är verkställt. Ägaren till den indiska restaurang som funnits i lokalen har accepterat uppsägningen. Efter en dialog med ägaren har parterna nått en överenskommelse.

– Ägaren har i ett möte med oss bett om ursäkt och tagit avstånd från den tidigare verksamheten som inte omfattade restaurangdelen, säger Skebos vd Åsa Andersson.
Skebo fattade tidigare under hösten misstankar om att det pågick någon form av nattklubbsverksamhet i lokalen, trots att det tydligt framgått av hyresavtalet att den hyrs ut för endast restaurangändamål. Skebo skickade ut ett så kallat varningsbrev där ägaren ombads upphöra med den verksamheten som inte omfattade restaurangdelen.
Genom tidningen Norrans granskning framkom senare även bevisning för att lokalens källare använts för strippshower med nakna kvinnor.
Skebo valde då att agera kraftfullt med att säga upp hyresavtalet.

Ingen rättslig process

Ägaren har under de senaste veckorna varit svår att nå för Skebo, som haft som ambition att hitta en snabb och smidig lösning. Det har funnits en risk för att ärendet skulle gå vidare till tingsrätten.
– En rättslig process hade inte varit konstruktiv för någon av parterna. Samtidigt var vi beredda att gå till tingsrätten, även om vi vet att det hade inneburit en lång och utdragen process, säger Åsa Andersson.
Parterna har nu träffats och lyckats komma till en förlikning, som i första hand innebär att ägaren stänger ner hela den nuvarande verksamheten med omedelbar verkan.

Nytt namn med nytt koncept

Skebo tecknar nu ett nytt avtal med ägaren som börjar att gälla från och med den 1 januari 2019. Kraven skärps ytterligare i det nya avtalet. Bland annat kommer öppettider och verksamhetens innehåll att regleras ännu hårdare.
– Vi vill ge människor en andra chans. Ägaren har tagit avstånd från delar av den tidigare verksamheten som bedrevs i källaren. Den nya restaurangverksamheten ska få ett nytt namn med ett nytt koncept, säger Åsa Andersson och poängterar:
– Alla kan känna sig som vinnare. Skebo säkerställer att verksamheten bedrivs utifrån vad hyresavtalet medger, ägaren får en ny chans att bevisa sig som en god hyresgäst och bygga upp förtroendet igen, samtidigt som utbudet av restauranger i Skellefteå breddas.

För mer information, kontakta:

Åsa Andersson, vd Skebo, 0910–73 65 01
Anna Ersson, marknadschef Skebo, 0910–73 65 10