Så bidrar vi till utvecklingen av bostadsmarknaden