Skebo och Skellefteå Industrihus vd går vidare till ny tjänst