Skebos trygghetsvandringar i höst

2018-09-25
Skebo påbörjar nu arbetet med de årliga trygghetsvandringarna tillsammans med hyresgästerna. Det blir en inventering av hur trygghet, trivsel och den sociala känslan upplevs på området. - Vi upplever trygghet olika beroende på vem vi är och var vi är i livet. Därför är det här en viktig insats, säger Anders Eskilsson, bostadskonsulent, Skebo.

Varje höst i månadsskiftet oktober/november genomförs trygghetsvandringarna.

*  23/10 Marina Gränsen, Boliden
*  24/10 Lilla Nipan, Sörböle
*  31/10 Bogatan/Borggatan, Skelleftehamn

Promenad i mörkret

Till varje vandring bjuds ett antal hyresgäster in av den lokala bovärden. Hyresgästerna ska ge en bredd av intryck från såväl yngre, äldre och barnfamiljer.
Träffen inleds med att Skebos representanter sitter ner med hyresgästerna och över en kopp kaffe lyssnar in vad de har att säga kring området.
När det sedan blivit mörkt flyttar sällskapet utomhus för en promenad.
– Då får vi bästa känslan för hur det ser ut med belysningen på området. Vi gör även en invändig besiktning av trapphus, källare, tvättstugor och vindsutrymmen. Vi ser över hur alla kommunikationsytorna som våra hyresgäster använder upplevs under kvällstid, säger Anders.

Förslag blir åtgärder

Reaktionerna är alltid givande för Skebo och dess representanter.
– Överlag får vi positiv respons, men det kan dyka upp punktinsatser som vi får åtgärda. Det är ofta belysning och konkreta förslag som kan betyda mycket för den enskilda hyresgästen och det gör att vi kan agera skyndsamt, säger Anders.
Att flytta ut bokningstavlorna från tvättstugan till korridoren utanför upplever många som en trygghetsfaktor och idag är i princip alla flyttade.
Utomhus handlar det också om att ha bra belysning på parkeringsytorna så att det känns tryggt och risken för inbrott minimeras.
– Det är hyresgästerna som är våra experter. Därför är det viktigt att höra deras synpunkter. Det kan också framkomma åsikter kring sådant som vi ska hålla fast vid och inte förändra, säger Anders.