100 insatser för trivsel och ökad trygghet - nu kommer chansen att tycka till