Strömsör börjar växa fram

2018-09-26
Det händer mycket med bygget av stadsdelen Strömsör, där Skebo uppför 118 lägenheter. Av de sex huskropparna beräknas de tre första stommarna vara resta i slutet av oktober. Vi håller tidplanen, säger platschefen Johan Lindgren.

Satsningen på Strömsör är Skebos största sedan 1990-talet. Området blir tilltalande med sitt centrala läge och närheten till Skellefteälven.
Under sommaren har NCC, som är totalentreprenör, jobbat med bland annat markarbeten för att dra vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme. Parallellt med detta har stommar rests och det framgår numera allt tydligare vad som ska växa fram.
– Det är alltid roligt när man får en känsla för hur området kommer att bli och storleken mellan husen ser ut. Snart fyller vi tillbaka massorna runt husen och river formarna och städar upp, det blir en trevligare känsla på arbetsplatsen då, säger Johan Lindgren, NCC, och fortsätter:
– I dagsläget är det ganska trångt med mycket logistik men bygget rullar på bra och snart kan vi inleda gjutningen av de sista huskropparna under hösten och vintern.

Tak och fönster

Innan vintern ska det också påbörjas montering av tak och fasaderna tätas allt eftersom med fönster.
– Det blir alldeles perfekt för då kan Skellefteå Kraft dra igång fjärrvärmen till undercentralen som finns i hus fyra. I oktober beräknar vi kunna ha värme och börja torka ut betongen i den första huskroppen närmast älven, förklarar Johan.
Sista gjutningen beräknas ske under mars.