Skebo satsar på studentbostäder - vill bygga sjuvåningshus