Bilder 2 rok, 45,5m²

2 rok, 45,5m²

Det finns sammanlagt 10 lägenheter på 2 rok, 45,5m² i de bägge byggnaderna, en på varje bottenvåning och två vardera på plan 2 och 3, alla med balkong mot älven.
3 av dessa 10 är ungdomslägenheter.

 
 6 lägenheter enligt ovan ritning
 
4 lägenheter enligt ovan ritning