Allbolagen (Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) trädde i kraft 2011.
I korthet innebär lagen att allmännyttiga bostadsbolag ska ta samhällsansvar främst inom miljö och socialt arbete samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Affärsmässiga principer innebär dels att bolagen inte ska ges några fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter, dels att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget.

Relationen till ägaren ska vara affärsmässig och kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget. Kommunen får inte kräva att bolaget ska vidta åtgärder som inte är lönsamma.

Lagen säger också att ansvaret för bostadförsörjningen aldrig kan övergå från kommunen till bolaget.

Här kan du se en film som berättar mer om Allbolagen och vad det innebär för Skebo: