Frågor & svar parkeringar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kopplat till förändringen av våra parkeringsavgifter. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på parkering@skebo.se

Frågor om din parkeringsplats

Skebo kommer att skicka ut nya avtal till alla hyresgäster med nya villkor att ta ställning till. De som ej accepterar de nya avtalen kommer att få en uppsägning på de befintliga bilplats- eller garageavtalen.

Skebo kommer att acceptera förtida avslut på alla befintliga bilplats- och garageplatsavtal.

Om du inte förnyar platsen så kan du inte längre nyttja denna.
För dem som inte förnyar sin parkeringsplats kommer Skebo att erbjuda en rabatt för kollektivtrafik i en övergångsperiod.

Vi förstår att det för många är en extra kostnad som kan vara svår att hantera. Vi har parkeringslösningar i olika prisklasser i alla våra områden. Vår prismodell utgår från läge och produkt och är i linje med vad många betalar i andra städer.
I parkeringshuset Renen finns en bilpool för allmänheten och vi kommer även erbjuda rabatt för kollektivtrafik.

Oavsett om man har ett fordon som går på el eller inte så ser vi att förväntningarna på vad som bör finnas i anslutning till en parkeringsplats förändrats och utvecklats. Precis som tidigare kommer det att finnas olika typer av parkeringsplatser tillgängliga.   

Vi menar att kostnaderna för att underhålla och utveckla dem tagits från andra intäkter, främst våra hyresintäkter.

Vi kommer att bearbeta område för område.

På ditt befintliga avtal står uppsägningstiden. Du kan logga in på skebo.se/mina-sidor, där hittar du alla dina aktuella avtal. Ytterligare information kring uppsägningstid kommer i samband med att det nya parkeringserbjudandet skickas ut till dig.

Kontraktsinformation parkering

Målsättningen är att vi startar i mars 2024 och att alla nya alla nya avtal kommer att gälla från 1 april 2025.

Vi har jämfört driftkostnaderna som alla våra parkeringsplatser haft samt kollat på det framtida underhållet och utvecklingen som kommer att måsta ske. Då är det bland annat kostnader från snöröjning, reparationer, systemstöd, el och framtida underhåll/utveckling som är medtagna.

Snöskottning och halkbekämpning är en stor kostnad då vi underhåller alla anslutningsvägar och den största delen av parkeringen.
Gällande elen så står vi för abonnemangskostnad, installationskostnad och mätning. Prisjustering möjliggör även ett framtida underhåll.

Vi måste skapa en modern och miljövänlig parkeringsmiljö för att möta framtidens behov och krav. Det kan handla om individuell mätning, användarvänlig appstyrning av motorvärmare/laddplats, elbilsladdning, bilpool/cykelpool, flexibelt nyttjande av parkeringar och effektivisera markanvändningen.

 

Frågor om Skebo

Vi förstår att det kan vara förvirrande när man ser vilka resultat Skebo gjort senaste åren. Vinsterna grundar sig främst i fastighetsförsäljningar som ska vara grunden till att bygga det nya Skellefteå, inte till att hålla i gång den löpande driften.

Du är inte med och betalar för det i högre utsträckning än tidigare. Förändringen handlar om att våra parkeringar ska bära sin egen drift- och utvecklingskostnader. Samt upprätthålla affärsmässighet och marginal i varje del av vår verksamhet.

I årets hyresförhandling så hade vi prisjusteringarna för parkeringsplatserna i åtanke. Skebo har ett ansvar att hantera ökande kostnader och behöver därför se över varje del av vår verksamhet och så långt som möjligt fördela kostnaden där den hör hemma. Genom en mer rättvisande fördelning av kostnader strävar vi efter att kunna ha en längre hyreshöjning för bostäder framöver.
Att vi korrigerar priserna handlar om att skapa tillräcklig affärsmässighet i alla delar av vår verksamhet. Om Skebo som bolag mår bra och har en sund ekonomi gynnar det också en stabil utveckling av hyrorna och ett bra sätt att arbeta med drift och underhållning av våra fastigheter.

Vi har genom åren sett hur parkeringsplatserna används till fel ändamål, som att långtidsparkera båtar och skrotbilar. Det här är ett led i att se över hur parkeringarna används så inga otillåtna föremål finns på parkeringsplatserna, vilket i sin tur kommer att förbättra övergripande parkeringsmiljön och säkerheten.