Snöröjning - så fungerar det

Traktor som skottar

Att bo i hyresrätt har många fördelar bland annat slipper du skotta snö. Vi sätter alltid igång så tidigt vi kan med snöröjning och sandning för att underlätta för dig som hyresgäst. Hur snabbt vi kan arbeta beror på vädret och hur mycket snö som fallit. Ambitionen är att ge dig som bor hos oss så bra service som möjligt.

När skottar vi? Generellt kan man säga att vi åker ut när det kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm torrsnö. Våra entreprenörer har många områden att snöröja men vårt mål är att försöka vara klara senast 8 timmar efter snöfallets upphörande.

Var skottar vi? Vi skottar alltid vid entréer och utanför trappuppgångar så att du lätt ska komma in och ut. Vi skottar även våra gångvägar, infarter till bilparkeringar, besöksparkeringar och källartrappor som används. Angränsande ytor så som cykel- och bilvägar samt vissa gångvägar tar kommunen bort snö ifrån.

I vilken ordning skottar vi? Vår prioriteringsordning styrs av var behoven är störst. Först skottar och sandar vi vid äldreboenden, förskolor etc.. Sedan tar vi gångvägar och därefter ytor vid parkeringar och vid cykelställ.

Hur är det med sandningen? När vi plogar och röjer ser vi också till att sanda där det behövs - framförallt vid äldreboenden, på gångvägar och vägar till våra områdesparkeringar, samt vid husentréerna.

Vad behöver du göra själv? Några ytor ansvarar du själv för att hålla rent från snö. Det gäller bland annat egna ingångar till radhus, uteplats/balkong, parkeringsplatser samt 50 cm framför garage och skärmtak. Om du hyr en öppen parkeringsplats ansvarar du alltså för att skotta den själv.
För att lättare kunna ta bort snön har vi på de flesta områden ställt ut snöskyfflar.

Så får du ännu bättre snöröjning: Det finns några saker du kan hjälpa oss med för att snöröjningen på din gård ska fungera så bra som möjligt.

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området.
  • Om du cyklar året runt ställ cykeln på anvisad plats och inte just framför entrén.
  • Parkera inte din bil inne på området.
  • På vissa områden finns lådor med grus utställda, ta gärna grus här om du upptäcker en isfläck.