Soffa på en inglasad balkong

Har du önskemål att vilja glasa in din balkong hos Skebo? Det finns många saker man måste hålla reda på eftersom det är myndighetskrav för att bygga en inglasning.

I informationsblanketten nedan har vi samlat allt som är viktigt att veta och vilka punkter man som hyresgäst ska följa. I denna hittar du även bygglovsansökan och typbeskrivning av inglasningen.

Viktigt att veta om du skaffar en inglasning är att inglasningen då ägs av dig som hyresgäst och därför utför Skebo inget underhåll. Vid en eventuell flytt så kan du välja mellan att ta med dig inglasningen, lämna kvar den utan ersättning eller själv sälja den vidare.