Två kvinnor dricker kaffe

Vi gör en stor satsning på ungdomslägenheter för att göra det enklare för ungdomar att hitta ett eget boende. I dagsläget erbjuder vi 155 ungdomslägenheter och målsättningen är att tillföra ytterligare 50 varje år.

Bristen på bostäder gör att framförallt en del unga vuxna har svårigheter att få ett hyreskontrakt, framförallt när det rör sig den första egna bostaden. Det kan bero på faktorer som lägre betalningsförmåga, otrygga anställningsvillkor och svårigheter att få bostadslån. För att underlätta ungdomars situation satsar Skebo på att plocka ut ett visst antal ettor och tvåor ur beståndet och erbjuda dem till unga i åldern 18-25 år. Vid nyproduktion öronmärks även ett antal av lägenheterna för ungdomar. Framförallt handlar det om mindre lägenheter som inte är anpassade för äldre, gärna centralt belägna för att uppfylla den yngre generationens behov.

Vem får hyra en ungdomslägenhet?

Dessa lägenheter som vi valt att kalla ungdomslägenheter är specifikt avsedda för unga bostadssökande i åldern 18 år och som ännu inte har fyllt 26 år. Det finns inte någon övre åldersgräns hur länge du får bo kvar. Bostäderna förmedlas till den med längst kötid och som uppfyller kraven för bostaden.

Glöm inte att du som vill köa till ungdomslägenhet måste gå in på dina önskemål på intresseanmälan (mina sidor) och klicka för boendetypen ”ungdomslägenhet”. Det är viktigt att du uppdaterar din intresseanmälan till ungdomslägenhet för att inte missa hyresobjekt i kategorin ungdomslägenheter som publiceras på vår hemsida.